Regler

For at vi alle kan trives er der nogle grundregler, som skal overholdes.

Ligesom et hjem har uskrevne regler, ønsker vi ikke på forhånd at lave en lang liste over de ting, som du som elev må og ikke må. Vi vil gerne møde dig med den positive tillid, der bygger på, at et ord er et ord. Vi forventer, at du møder os med samme indstilling.

Der er dog regler, som ikke kan diskuteres:

  1. Det er ikke tilladt at være påvirket af euforiserende stoffer eller lignende, ligesom snifning af enhver art ikke er tilladt.
  2. Der er rygeforbud indenfor, og der må kun ryges på anvist plads.
  3. Du skal møde til alle timer og fællesarrangementer.

Hvis vi oplever, at der ikke er respekt om disse regler, kan det medføre, at vores samarbejde ophører.

Kom og besøg Ryslinge Højskole

Du er altid velkommen til at besøge os - book en rundvisning når det passer dig!