Vi brænder for...

Ryslinge Højskole vil, med skuespil og teater, udvikle mennesker personligt, socialt og kunstnerisk.

På Ryslinge Højskole brænder vi for, at eleverne udvikler sig personligt og tilegner sig teatermæssig viden og know-how, samt kulturelle kundskaber og færdigheder således, at eleverne kan benytte en indgående viden om scenekunst og udøvelse til et fremtidigt karrierevalg inden for skuespillet – herunder at forberede sig til optagelsesprøve på landets teaterskoler.

Ryslinge Højskole er ikke en teaterskole, men en forberedende skole, der gør eleverne fortrolige med det almindelige for-arbejde i forbindelse med optagelse på en elevskole. Undervisningen tilsigter at udvikle bevidsthed om og tilegnelse af skuespillerens virkemidler, virkelighed og indsigt i egen udøvende rolle.

Undervisningen skal gennem varierede arbejdsmetoder, samarbejde, forestillinger og professionelle kontakter, skabe rammen for oplevelse, fordybelse, kunst og virkelyst. Herved skal undervisningen bidrage til at fremme elevernes muligheder af deres alsidige udvikling.

Undervisningen inddrager emner, der belyser, hvordan mennesker tænker og lever i kunstens verden, så eleverne kan blive fortrolige med egen kultur i samspil med kulturer inden for scenekunsten. Herigennem får eleverne mulighed for at udvikle deres forståelse for mennesker med forskellig baggrund og forberede sig til et liv i et globalt samfund.

Kom og besøg Ryslinge Højskole

Du er altid velkommen til at besøge os - book en rundvisning når det passer dig!